طی حکمى از سوی مدیرعامل پدیده نیکان صبا؛ مهرداد کیانی به عنوان سرپرست شرکت آبزی فرآیند بوشهر منصوب شد

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا