طی حکمى از سوی مدیرعامل پدیده نیکان صبا؛ هادی اکبرپور به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی پیچک منصوب شد

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا